Aktualności

Szczegóły

Przed egzaminem ósmoklasisty

Informacje porządkujące w oparciu o wydane przepisy,
 m.in. „Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów ósmoklasisty (…)” z 19.04.2021r. oraz w oparciu o decyzje szkoły

Podstawowe zasady obowiązujące w dni egzaminu:

Wejście na teren szkoły

 1. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie pracownicy naszej szkoły oraz uczniowie piszący egzamin i osoby spoza szkoły wchodzące w skład ZN/obserwator, pielęgniarka szkolna.
 2. Każdy uczeń przychodzi w każdy dzień egzaminu na godz.8.15.
 3. Wejście na teren szkoły wyłącznie od ulicy Jana Pawła II 25 (od strony parku).
 4. Rodzic nie może wejść na teren szkoły.
 5. Zdający, nauczyciel, każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Wyjątek stanowi osoba, która przechorowała COVID-19 i/lub przyjęła wszystkie dawki szczepionki przeciw COVID-19.
 6. Na egzamin przychodzą uczniowie i nauczyciele bez oznak chorobowych wskazujących na chorobę COVID-19.

Ochrona zdrowia. Środki ostrożności

 Uczniowie wchodzący do szkoły zachowują między sobą dystans 1,5 m.

 1. Przy wejściu do szkoły następuje obligatoryjna dezynfekcja rąk.
 2. Wchodzący na teren szkoły mają założone maseczki ochronne zakrywające usta i nos.
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 4. Uczniowie są w maseczkach (mają zakryte usta i nos) m. in:
 •  podczas wchodzenia do szkoły, do sali, gdzie odbywa się egzamin,
 • podczas wyjścia do toalety,
 • w czasie, gdy podchodzi członek Zespołu Nadzorującego,
 • podczas opuszczania sali egzaminacyjnej.
 1. Uczeń może zdjąć maseczkę, gdy zajmie wskazane miejsce w sali egzaminacyjnej.
 2. Uczniowie, a także  nauczyciele wchodzący w skład Zespołów Nadzorujących, obowiązkowo mają maseczki.

 Niedozwolone na egzaminie

 1. Niedozwolone jest wnoszenie na teren szkoły zbędnych rzeczy: maskotek, książek, środków łączności, w tym, telefonów komórkowych.
 2. 15.  Uczeń/nauczyciel nie może wnieść do sali egzaminacyjnej żadnych środków łączności. To jeden z powodów unieważnienia egzaminu.
 3. Uczeń nie może pożyczać przyborów od innych zdających.
 4. W czasie egzaminu nie ma możliwości spożywania posiłku.
 5. Uczeń w czasie egzaminu nie kontaktuje się z innymi zdającymi.

 Konieczne na egzaminie

 1. Uczeń ma na egzaminie długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem (bez właściwości zmywania), na egzaminie z matematyki- tylko linijkę. Ponadto legitymację uczniowską lub inny dowód tożsamości.
 2. Uczeń przychodzi punktualnie.
 3. Uczeń stosuje się do zasad dotyczących organizacji egzaminu.

Wejście do szkoły. Szczegóły organizacyjne

 Uczniowie kl. VIIIa, VIIIb, VIIIc przychodzą na godz.8.15  i ustawiają się przed wejściem do szkoły następująco:

 1. Kl. VIIIa- przy bocznym wejściu do małej sali gimnastycznej od strony południowej,
 2. Kl. VIIIb- przed wejściem głównym do szkoły,
 3. Kl. VIIIc- przed wejściem „B” (hol kolumnowy).

 

Klasa VIIId oczekuje przed wejściem do budynku przy ul. Lubelskiej 25.

W przypadku deszczowej pogody sprawne wejście do szkoły z zachowaniem odległości między wchodzącymi 1,5m.

 W sali egzaminacyjnej

 1. W każdej sali Przewodniczący Zespołu Nadzorującego przypomni wszystkie procedury. Nie martwcie się na zapas.
 2. Po wejściu ucznia  do sali egzaminacyjnej przewodniczący Zespołu Nadzorującego lub inny nauczyciel losuje w obecności ucznia numer stolika, który zajmie zdający.
 3. Każdego dnia odbywa się powtórne losowanie.
 4. Drodzy Uczniowie. Nie bójcie się pierwszych rzędów! Najważniejsze-spokój i myślenie.
 5. Gdyby uczeń poczuł się źle, niezwłocznie zgłasza informację przewodniczącemu w danej sali.
 6. Gdyby u dziecka wystąpiły objawy choroby zakaźnej (w domyśle podejrzenie  koronawirusa) :
 • ü  Uczeń zostanie odizolowany od pozostałych,
 • ü  Jego rodzice zostaną niezwłocznie zawiadomieni o sytuacji z prośbą o pilne odebranie ze szkoły,
 • ü  Zostanie powiadomiona Powiatowa Stacja Saniatarno-Epidemiologiczna.

 Inne informacje

 1. W szkole zostało wyznaczone miejsce na wypadek konieczności izolacji osoby
  z objawami chorobowymi- na parterze szkoły.
 2. Uczeń, za zgodą rodziców, otrzyma małą butelkę wody, którą trzyma na podłodze
   przy stoliku.
 3. Obowiązuje strój galowy, ale wygodny.
 4. Uczeń chory/zdarzenie losowe w dniu egzaminu- ma prawo przystąpić w terminie dodatkowym.

 Miejsce pisania egzaminu kl. VIIIa, VIIIb, VIIIc

 

Język polski

mała sala gimnastyczna, klasa nr 38,7

 

Matematyka

mała sala gimnastyczna, klasa nr 38,7

 

 

Język angielski

 

nr klasy

Informacja dla uczniów

 

38      II piętro

Informacja dla uczniów

7 informatyczna

Informacja dla uczniów

39      II piętro

Informacja dla uczniów

31     II piętro

Informacja dla uczniów

11s      hala

Informacja dla uczniów

24      I piętro

Informacja dla uczniów

16      I piętro

Informacja dla uczniów

29      II piętro

Informacja dla uczniów

Uczniowie kl. VIIId OHP piszą w budynku przy ul. Lubelskiej

     

 

Powodzenia!

 

 

   

Kalendarz wydarzeń  

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012