Szczegóły

Informacje dotyczące stołówki szkolnej

 • Obiady wydawane będą od 5 września.
 • Koszt obiadu 4,00 zł
 • Godziny wydawania obiadów 11.25 – 14.10.
 • Grupy świetlicowe jedzą obiad w godzinach 12.45 – 13.30.
 • Uczniowie z klas I-III, którzy nie korzystają ze świetlicy jedzą obiad o 11.25.
 • Zgłoszenie na obiady zobowiązuje do korzystania z nich przez cały
   rok szkolny.
 • W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic zobowiązany jest złożyć pisemną informację co najmniej na dwa dni przed .
 • Wpłat za obiady należy dokonywać do 15-go dnia danego miesiąca na konto:
   Dane potrzebne do opłacania obiadów przelewem:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim
ul. Jana Pawła II 25
21-300 Radzyn Podlaski

Nr konta: 40 8046 0002 2001 0001 1482 0002

Tytułem: opłata za obiady szkolne imię i nazwisko ucznia za miesiąc…………..

 • Tylko zgłoszone wcześniej nieobecności odliczane są  w następnym miesiącu.
 • Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłaszać
  osobiście lub telefonicznie do godz. 9.00  w pierwszym dniu nieobecności .
 • Informacja o wysokości opłat za dany miesiąc umieszczana będzie na stronie internetowej szkoły , a od października na Librusie.
  Proszę nie dokonywać samodzielnych odliczeń  nieobecności bez konsultacji.
 •  Kontakt z kierownikiem świetlicy w godzinach 8.00 -11.00 ,
  telefonicznie  83 352 71 43
   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012